PDA

View Full Version : Hide Folders Xp 2.9.8bavuongduongpho
13-10-2009, 12:29 PM
Phần mềm ẩn hay khóa folder bằng mật khẩu.

With Hide Folders XP you can easily protect any number of folders and files on your computer. You can select any file or folder to protect from the program, drag-and-drop the desired files and folders from Windows Explorer into the Hide Folders XP window or just right click mouse button on a file or folder in Explorer and select “Hide & Lock with Hide Folders XP” from the drop-down menu.

http://img244.imageshack.us/img244/8782/mainar7.gif

Features and benefits

Unlimited number of files and folders to protect
Different protection modes: Hide folder, Lock folder, Hide & Lock folder
Instance protection - It doesn't perform any file scrambling or moving to another "secret" place.
Protected folders will be inaccessible to all users including system administrators
Password protection against unauthorized users
Folders can be protected even in Safe mode
True stealth mode
Windows XP x64 compatibility
Optional Windows Explorer integration
Evidence elimination
Hot keys support

http://rapidshare.de/files/23761581/Hide_Folder_XP2.rar.html
Password:

piseth

bavuongduongpho
13-10-2009, 12:31 PM
This is a security tool for hiding your sensitive folders from other users
Digital technologies evolution means great new opportunities for all of us. On
the other hand it means new potential threats, such as data theft and unauthorized information access or modification.
Computers are a reliable alternative to tons of paper locked in a strongbox, providing they are protected properly.Hide Folders XP will allow you to specify up to 64 folders on your hard drive you wish to hide from prying eyes.


Features:
With a few mouse clicks all required folders are hidden and cannot be accessed, modified or removed by unauthorized users.
Only the person who knows the original password will be able to reveal the hidden folders!
Hide Folders XP supports all types of file systems including NTFS, FAT32 and FAT. Hide Folders XP allows hiding any folder except for system folders making it impossible to disable system operation unintentionally.

Unlimited number of files and folders to protect
Different protection modes: Hide folder, Lock folder, Hide & Lock folder
Instance protection - It doesn't perform any file scrambling or moving to another "secret" place.
Protected folders will be inaccessible to all users including system administrators
Password protection against unauthorized users
Folders can be protected even in Safe mode
True stealth mode
Windows XP x64 compatibility
Optional Windows Explorer integration
Evidence elimination
Hot keys support

Dịch:

Đây là một công cụ bảo mật cho ẩn thư mục nhạy cảm của bạn từ những người dùng khác
Kỹ thuật số công nghệ tiến hóa có nghĩa là cơ hội tuyệt vời mới cho tất cả chúng ta. Trên
Mặt khác, nó có nghĩa là mối đe dọa tiềm năng mới, chẳng hạn như trộm cắp dữ liệu và truy cập thông tin trái phép hoặc sửa đổi.
Máy tính là một lựa chọn đáng tin cậy để tấn giấy bị khóa trong một strongbox, cung cấp cho chúng được bảo vệ properly.Hide Folders XP sẽ cho phép bạn chỉ định đến 64 thư mục trên ổ đĩa bạn muốn ẩn từ con mắt tò mò cứng của bạn.


Các tính năng:
Với một vài nhấp chuột phải là tất cả các thư mục ẩn và không thể được truy cập, sửa đổi hoặc hủy bỏ bởi người sử dụng trái phép.
Chỉ có những người biết mật khẩu ban đầu sẽ có thể tiết lộ các thư mục ẩn!
Hide Folders XP hỗ trợ tất cả các loại hệ thống tập tin kể cả NTFS, FAT32 và FAT. Hide Folders XP cho phép ẩn bất kỳ thư mục trừ thư mục hệ thống làm cho nó không thể hoạt động vô hiệu hoá hệ thống vô ý.

Không giới hạn số lượng file và thư mục để bảo vệ
Bảo vệ chế độ khác nhau: ẩn thư mục, Lock folder, Hide & Lock folder
Chẳng hạn bảo vệ - Nó không thực hiện bất kỳ tập tin xáo trộn hay di chuyển đến một "bí mật" ra.
Thư mục được bảo hộ sẽ không tới tất cả người dùng bao gồm cả quản trị hệ thống
Mật khẩu bảo vệ chống lại người sử dụng trái phép
Các thư mục có thể được bảo vệ ngay cả trong chế độ an toàn
Đúng chế độ ẩn
Windows XP x64 tương thích
Tùy chọn Windows Explorer hội nhập
Bằng chứng bị loại
Hỗ trợ các phím nóng


Download: (Size: 1.8 MB)
http://rapidshare.com/files/76404192/Hide_Folders_XP_2.9.2_Build_395.rar

Pass: www.softarchive.net

bavuongduongpho
13-10-2009, 12:32 PM
Hide Folders XP 2.9.5 Build 399

Nếu bạn có nhiều dữ liệu quan trọng trong máy tính mà lại sợ người khác “vọc” chúng trong khi bạn vắng mặt thì Hide Folders XP chính là giải pháp bảo mật cho bạn đấy nhé!

Chương trình này sử dụng rất dễ. Trước tiên, bạn chọn Folder/ Add to list/ Add any folder trên thanh Menu của chương trình. Sau đó chọn folder (thư mục) mình muốn cho biến mất rồi ấn OK và bấm vào biểu tượng hình con mắt của chương trình (nếu trên biểu tượng này xuất hiện một gạch chéo đỏ thì bạn đã thành công rồi đấy). Ngoài ra, để đề phòng không cho người lạ “đột nhập” vào phần mềm này, bạn nên chỉ định password (mật khẩu) bảo vệ bằng cách chọn Tools/ Change Password... Bạn có thể đặt Hotkey (phím truy cập nhanh) khi vào Tools/ Settings, chọn thẻ Hotkey và tự thiết lập theo ý của bạn.

Có một vấn đề được đặt ra là: Lỡ kẻ đột nhập Uninstall (gỡ bỏ) “Hide Fordel XP” thì sao? Rất may là nhà sản xuất phần mềm đã có cách khắc phục. Bạn chọn “Tools/ Settings...”, rồi trong thẻ “General”, chọn tính năng “Ask Password when Uninstall”.

Không thì bạn có thể chuyển sang thẻ Advanced Options và đánh dấu tùy chọn Hide Uninstall Information. Bạn cũng nên đánh dấu cả tùy chọn Hide folders in Window Safe Mode (giấu các folder trong chế độ Safe Mode của Windows) để đề phòng kẻ gian đột nhập vào bằng chế độ Safe Mode của Windows.

Lưu ý: Nếu folder đã ẩn thì người khác không thể xóa nó được. Nhưng bạn cũng phải rất cẩn thận trong việc đặt và nhớ password, vì nếu không, chính bạn cũng không thể truy cập vào dữ liệu của mình.

With Hide Folders XP you can easily protect any number of folders and files on your computer. You can select any file or folder to protect from the program, drag-and-drop the desired files and folders from Windows Explorer into the Hide Folders XP window or just right click mouse button on a file or folder in Explorer and select “Hide & Lock with Hide Folders XP” from the drop-down menu.

link tải về: http://www.fsprolabs.com/download/distr/hfxp.zip (http://www.fsprolabs.com/download/distr/hfxp.zip)
Crack: http://www.box.net/rssdownload/124573287/Hide.Folders.XP.v2.9.5.Build.399.Cracked-PCL.rar

bavuongduongpho
13-10-2009, 12:33 PM
Hide Folders XP version 2.9.8.421.
Link download:
http://www.fsprolabs.com/download/distr/hfxp.zip (http://www.fsprolabs.com/download/distr/hfxp.zip)

Link download crack:
http://www.box.net/shared/mcuulkvoco (http://www.box.net/shared/mcuulkvoco)

Pass extract file:

isharevn.com