PDA

View Full Version : Thông báo thành lập box Forum xenForoHTT.itvn
20-04-2011, 09:12 PM
Theo yêu cầu của thành viên , mình lập thêm box Forum xenForo . Đáng ra Box này nằm chung với box vBulletin , PHPsripts ; nhưng vì box này đã được nhiều người sử dụng và để dễ quản lý nên mình trách riêng ra .

Thành viên nào hiểu biết về xenForo forum thì có thể làm MOD thông qua đơn đăng ký Tuyển MOD đợt 2 nhé .

Tiểu Bá Vương 1404
20-04-2011, 09:15 PM
Mừng box mới lập, cho em xin chân quản lí nó với :MatCuoi (3):

HTT.itvn
20-04-2011, 09:26 PM
OK , anh đã set em làm MOD box này . Nếu ai đăng ký làm MOD box này thì vào topic Tuyển MOD đợt 2 đăng ký nhé .

admin
20-04-2011, 09:28 PM
Hi vọng box mới này sẽ thu hút đông đảo thành viên tham gia, giờ mình sưu tầm các bản null post lên mới được. À mình sửa lại tên 1 số box cho chính xác hơn như Template -> Styles, Module -> Add-ons and Modifications

daikamam
20-04-2011, 09:32 PM
Ủng hộ 2 tay ! wowwww !

Dunglx
20-04-2011, 09:32 PM
Mình không biết làm sao để đóng góp nhỉ thôi có lẽ yên phận bên kia vậy