PDA

View Full Version : Giáo trình nguyên lý hệ điều hànhMrZen
14-10-2009, 02:56 PM
http://3.bp.blogspot.com/_gQD5St04DYk/StWILRqS6yI/AAAAAAAAAbI/PVkoD7mbxZM/s1600/giao_trinh_nguyen_ly_he_dieu_hanh.JPG
Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội

NXB Hà Nội
Tác giả: Đặng Vũ Tùng

Mục lục:

* Chương 1: Tổng quan về hệ điều hành
* Chương 2: Quản lý tiến trình
* Chương 3: Lập lịch cho CPU
* Chương 4: Quản lý bộ nhớ trong
* Chương 5: Quản lý bộ nhớ ngoài
* Chương 6: Quản lý thiết bị
* Chương 7: Bảo vệ và an toàn hệ thống
* Chương 8: Hệ điều hành đa xử lý
* Chương 9: Hệ điều hành DOS
* Tài liệu tham khảo

DOWNLOAD (http://www.mediafire.com/?ggddmokjmkm)