PDA

View Full Version : Spartan U3 Multi Clipboard 1,02 - Bộ nhớ ảo đơn giản nhưng tinh vixuanhue20032003
15-10-2009, 11:30 PM
Spartan U3 Multi Clipboard 1,02 có tất cả các tính năng mà bạn mong đợi, như xem trước clip, âm thanh, dấu trang web tự động...nó cho phép bạn chọn từ lên đến 150 trước lưu đoạn phim mà không cần nhấp vào, di chuyển hoặc lựa chọn các nhóm...
Download: http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Clipboard-Tools/Spartan-U-Multi-Clipboard_18.html