PDA

View Full Version : Thông báo thay đổi một số chuyên mục .HTT.itvn
05-06-2011, 11:12 PM
Để phù hợp với diễn đàn Công nghệ thông tin hiện nay , BQT quyết định có một số thay đổi về các chuyên mục như sau :

1. Thay đổi một số chuyên mục :

--Internet & Web => Internet & Network
--General Sharing => General Scripts
----Forum VBB => vBulletin
------Mod VBB 4.x => v4.0.x Modifications
------Styles VBB 4.x => v4.0.x Styles
------Mod VBB 3.8.x => v3.8.x Modifications
------Styles VBB 3.8.x => v3.8.x Styles
------Mod VBB 3.7.x => v3.7.x Modifications
------Styles VBB 3.7.x => v3.7.x Styles
----Forum PHPBB => phpBB
------Mods => Modifications
----Forum XenForo => xenForo

2. Hiện nay 2 phiên bản vBulletin 4.0 và vBulletin 4.1 có sự khác nhau nên BQT thêm 3 chuyên mục :

------v4.1.x Modifications
------v4.1.x Styles
------ Release

3. Chuyên mục Software Area được đưa lên thành chuyên mục lớn , ngang hàng với chuyên mục General Scripts

4. BQT thêm 1 chuyên mục Đất nước - Con người Việt Nam ( nằm trong chuyên mục lớn Giao Lưu - Thư Giãn ) , bao gồm :

------ Thơ ca Việt Nam
------ Lịch sử Việt Nam
------ Người lính nhân dân
------ Hình ảnh - Thời sự

Mong mọi người góp ý để hoàn thiện Diễn đàn ITVNN tốt hơn .