PDA

View Full Version : Code Tivi online bản cập nhật mới nhấtchi pheo return
23-06-2011, 09:46 AM
Chào các bạn đây là bản tivi online mới nhất, mời các bạn sử dụng. Bản này được cập nhật từ (daklak.org) và có thêm một số kênh (số lượng kênh phong phú) có lộ trình tăng kênh.
có thể sử dụng trên hầu hết các bản của vbb
Demo:
http://kynang-pccc-cnch.com/ktpccc/tivi/index.html

Các bạn download tập tin đính kèm

Jollibee
23-06-2011, 10:40 AM
Demo load rất nhanh bạn à, nhưng không biết duy trì được bao lâu hay một thời gian ngắn thì die.

chi pheo return
23-06-2011, 12:10 PM
Demo load rất nhanh bạn à, nhưng không biết duy trì được bao lâu hay một thời gian ngắn thì die.
Bạn cứ dùng đi đảm bảo tốt mà

jamesblackvn
26-06-2011, 01:02 PM
của sctv.com.vn thì phải