PDA

View Full Version : Phân tích sơ bộ cú va chạmCơn Gió
03-08-2011, 03:35 PM
http://cc1.upanh.com/25.926.33101070.qY90/2.jpg
Đọc bài hay thì thanks! Thanks là cách thể hiện mình là người hiểu biết!

Sưu Tầm