PDA

View Full Version : Hoạt Hình Dũng sĩ Hesman vietsubLovev_Lovev
19-08-2011, 08:31 PM
Em hôm nay post lên cho anh chị link MF của phim.
Không anh HT.itvn del nick em.
http://ca3.upanh.com/10.865.15003813.UKA0/hesman.jpg
Tiêu đề: Dũng sĩ Hesman
Số tập: 52
Năm: 4-3-1981 đến 24-2-1982
Thể loại: rô bôt
Nội dung: khỏi phải nói. Ai chưa biết thì xem
Dũng sĩ Hesman (DVDrip) http://blog.halinh.vn/images/weather/blank.gif
Tập 01:
http://www.mediafire.com/?zqzztwqizz1 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?zqzztwqizz1)
http://www.mediafire.com/?4ym35ixyyjo (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?4ym35ixyyjo)
Tập 02:
http://www.mediafire.com/?my1enzmin3m (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?my1enzmin3m)
http://www.mediafire.com/?4jwdkdm0ngy (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?4jwdkdm0ngy)
Tập 03:
http://www.mediafire.com/?hvlum4yn4hf (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?hvlum4yn4hf)
http://www.mediafire.com/?jmomznwox21 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?jmomznwox21)
Tập 04:
http://www.mediafire.com/?iomllhw2jdn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?iomllhw2jdn)
http://www.mediafire.com/?q5dz0zmyjjy (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?q5dz0zmyjjy)
Tập 05:
http://www.mediafire.com/?mzaeokehemj (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mzaeokehemj)
http://www.mediafire.com/?vzmdtdj1clz (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?vzmdtdj1clz)
Tập 06:
http://www.mediafire.com/?tdixzmwtidz (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?tdixzmwtidz)
http://www.mediafire.com/?zytnhvvjyjy (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?zytnhvvjyjy)
Tập 07:
http://www.mediafire.com/?tqkjcyiyzim (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?tqkjcyiyzim)
http://www.mediafire.com/?nggaaynhidm (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?nggaaynhidm)
Tập 08:
http://www.mediafire.com/?gewmzmnglzw (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?gewmzmnglzw)
http://www.mediafire.com/?z4moondkdwz (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?z4moondkdwz)
Tập 09:
http://www.mediafire.com/?momamdyemy3 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?momamdyemy3)
http://www.mediafire.com/?z3ijztwyjbr (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?z3ijztwyjbr)
Tập 10:
http://www.mediafire.com/?nmjnryznntn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?nmjnryznntn)
http://www.mediafire.com/?dnnytzikhzk (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?dnnytzikhzk)
Tập 11:
http://www.mediafire.com/?zxnqjotinzz (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?zxnqjotinzz)
http://www.mediafire.com/?2jhmyztgn2k (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?2jhmyztgn2k)
Tập 12:
http://www.mediafire.com/?gyz1x5mttvz (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?gyz1x5mttvz)
http://www.mediafire.com/?gnmdintjcmz (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?gnmdintjcmz)
Tập 13:
http://www.mediafire.com/?mqjzwngndg3 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mqjzwngndg3)
http://www.mediafire.com/?hozmfdtckdx (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?hozmfdtckdx)
Tập 14:
http://www.mediafire.com/?4yidywgz2dk (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?4yidywgz2dk)
http://www.mediafire.com/?ndilmdj1nkd (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?ndilmdj1nkd)
Tập 15:
http://www.mediafire.com/?numzqmdy5w2 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?numzqmdy5w2)
http://www.mediafire.com/?mtziytimyq2 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mtziytimyq2)
Tập 16:
http://www.mediafire.com/?dynjjzvtz1i (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?dynjjzvtz1i)
http://www.mediafire.com/?gno2rgoeojj (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?gno2rgoeojj)
Tập 17:
http://www.mediafire.com/?dnt5jfztxbz (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?dnt5jfztxbz)
http://www.mediafire.com/?yyezyjnwtqm (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?yyezyjnwtqm)
Tập 18:
http://www.mediafire.com/?i3w4zwmczt0 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?i3w4zwmczt0)
http://www.mediafire.com/?jqywndemnmh (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?jqywndemnmh)
Tập 19:
http://www.mediafire.com/?2llzmymiym1 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?2llzmymiym1)
http://www.mediafire.com/?nmdjatdi2ar (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?nmdjatdi2ar)
Tập 20:
http://www.mediafire.com/?nmomywmmnmn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?nmomywmmnmn)
http://www.mediafire.com/?mhgzyry1zmm (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mhgzyry1zmm)
Tập 21:
http://www.mediafire.com/?n21mm1ynouk (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?n21mm1ynouk)
http://www.mediafire.com/?eumdtvlftyn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?eumdtvlftyn)
Tập 22:
http://www.mediafire.com/?gztmmlnmmre (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?gztmmlnmmre)
http://www.mediafire.com/?qtybeujy2zd (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?qtybeujy2zd)
Tập 23:
http://www.mediafire.com/?nonmim1zl4z (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?nonmim1zl4z)
http://www.mediafire.com/?yumwzjzyzfn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?yumwzjzyzfn)
Tập 24:
http://www.mediafire.com/?w2voz3qim2m (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?w2voz3qim2m)
http://www.mediafire.com/?qykzzkmygmn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?qykzzkmygmn)
Tập 25:
http://www.mediafire.com/?0zdzinmzu0e (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?0zdzinmzu0e)
http://www.mediafire.com/?wztztzimuye (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?wztztzimuye)
Tập 26:
http://www.mediafire.com/?wwkizz3yml5 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?wwkizz3yml5)
http://www.mediafire.com/?tjdmvt1zmhc (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?tjdmvt1zmhc)
Tập 27:
http://www.mediafire.com/?mjmzgnkmqqa (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mjmzgnkmqqa)
http://www.mediafire.com/?mmo2vmfdujb (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mmo2vmfdujb)
Tập 28:
http://www.mediafire.com/?mnjy2wdotfy (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mnjy2wdotfy)
http://www.mediafire.com/?m1oorgghfdi (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?m1oorgghfdi)
Tập 29:
http://www.mediafire.com/?wqqqnz1mkjw (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?wqqqnz1mkjw)
http://www.mediafire.com/?jjkx2ebztnz (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?jjkx2ebztnz)
Tập 30:
http://www.mediafire.com/?uzja22gujwj (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?uzja22gujwj)
http://www.mediafire.com/?lzmnm2mztim (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?lzmnm2mztim)
Tập 31:
http://www.mediafire.com/?wd5nclaz3zo (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?wd5nclaz3zo)
http://www.mediafire.com/?rn2zmzjmuq2 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?rn2zmzjmuq2)
Tập 32:
http://www.mediafire.com/?o2yz1mkmkd0 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?o2yz1mkmkd0)
http://www.mediafire.com/?l3mzmm2tmb2 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?l3mzmm2tmb2)
Tập 33:
http://www.mediafire.com/?mmtjjctnykd (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mmtjjctnykd)
http://www.mediafire.com/?n2qjr1nt1zj (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?n2qjr1nt1zj)
Tập 34:
http://www.mediafire.com/?jyjlqyjm3dv (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?jyjlqyjm3dv)
http://www.mediafire.com/?mm2kyommbgn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mm2kyommbgn)
Tập 35:
http://www.mediafire.com/?dz3jwmj1zyn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?dz3jwmj1zyn)
http://www.mediafire.com/?u0zv5zzjfft (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?u0zv5zzjfft)
Tập 36:
http://www.mediafire.com/?10mnzjy2mzc (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?10mnzjy2mzc)
http://www.mediafire.com/?jo1zdymdye0 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?jo1zdymdye0)
Tập 37:
http://www.mediafire.com/?iyknmgywzzd (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?iyknmgywzzd)
http://www.mediafire.com/?zzzqvmgohcy (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?zzzqvmgohcy)
Tập 38:
http://www.mediafire.com/?moyma25dnmx (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?moyma25dnmx)
http://www.mediafire.com/?55d3hnrjejf (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?55d3hnrjejf)
Tập 39:
http://www.mediafire.com/?lyjjyt2ma1g (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?lyjjyt2ma1g)
http://www.mediafire.com/?dl3ihmjuzu0 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?dl3ihmjuzu0)
Tập 40:
http://www.mediafire.com/?mmgmrdttudc (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mmgmrdttudc)
http://www.mediafire.com/?bf0m5dmmbod (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?bf0m5dmmbod)
Tập 41:
http://www.mediafire.com/?kgnojym1yi2 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?kgnojym1yi2)
http://www.mediafire.com/?ymo0t4mrqww (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?ymo0t4mrqww)
Tập 42:
http://www.mediafire.com/?fiznzlnudzn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?fiznzlnudzn)
http://www.mediafire.com/?g4mgtjhw5zj (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?g4mgtjhw5zj)
Tập 43:
http://www.mediafire.com/?ndmxzc2nz23 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?ndmxzc2nz23)
http://www.mediafire.com/?wm0zwwnqndo (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?wm0zwwnqndo)
Tập 44:
http://www.mediafire.com/?b5dndzzzojj (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?b5dndzzzojj)
http://www.mediafire.com/?z2mmmmmzyw2 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?z2mmmmmzyw2)
Tập 45:
http://www.mediafire.com/?iy2tmd5zgy2 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?iy2tmd5zgy2)
http://www.mediafire.com/?kjoywglm5iw (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?kjoywglm5iw)
Tập 46:
http://www.mediafire.com/?mmzze04kdyd (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mmzze04kdyd)
http://www.mediafire.com/?5km1mwmitfc (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?5km1mwmitfc)
Tập 47:
http://www.mediafire.com/?3imojwyztuh (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?3imojwyztuh)
http://www.mediafire.com/?gqujzmykqty (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?gqujzmykqty)
Tập 48:
http://www.mediafire.com/?xwktmwfyiwm (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?xwktmwfyiwm)
http://www.mediafire.com/?jynugt32kyj (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?jynugt32kyj)
Tập 49:
http://www.mediafire.com/?r53yzzzioga (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?r53yzzzioga)
http://www.mediafire.com/?2dm1dzgydim (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?2dm1dzgydim)
Tập 50:
http://www.mediafire.com/?d2wmh2dkyn2 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?d2wmh2dkyn2)
http://www.mediafire.com/?zwzwjnmw3nm (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?zwzwjnmw3nm)
Tập 51:
http://www.mediafire.com/?tyymmeey2ot (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?tyymmeey2ot)
http://www.mediafire.com/?ofgiyvmd4a4 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?ofgiyvmd4a4)
Tập 52:
http://www.mediafire.com/?oggtzy3nqyy (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?oggtzy3nqyy)
http://www.mediafire.com/?zdxwdiznnd2 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?zdxwdiznnd2)
Tập 53:
http://www.mediafire.com/?zznleywddzw (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?zznleywddzw)
http://www.mediafire.com/?uganjgnhwmc (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?uganjgnhwmc)
Tập 54:
http://www.mediafire.com/?vy1nzwaarqm (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?vy1nzwaarqm)
http://www.mediafire.com/?gjjftzmvmm5 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?gjjftzmvmm5)
Tập 55:
http://www.mediafire.com/?lkjnzy4ydrm (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?lkjnzy4ydrm)
http://www.mediafire.com/?y2jytywnxmh (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?y2jytywnxmh)
Tập 56:
http://www.mediafire.com/?yydwjrxijtt (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?yydwjrxijtt)
http://www.mediafire.com/?gmimmykr4tj (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?gmimmykr4tj)
Tập 57:
http://www.mediafire.com/?wmmw0mykwzd (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?wmmw0mykwzd)
http://www.mediafire.com/?nyytmgnhztm (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?nyytmgnhztm)
Tập 58:
http://www.mediafire.com/?uy1hhy20yzg (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?uy1hhy20yzg)
http://www.mediafire.com/?tytktmjunze (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?tytktmjunze)
Tập 59:
http://www.mediafire.com/?mmortydiwnr (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?mmortydiwnr)
http://www.mediafire.com/?bvztmjm2mmm (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?bvztmjm2mmm)
Tập 60:
http://www.mediafire.com/?nyjyzmhndmn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?nyjyzmhndmn)
http://www.mediafire.com/?w2zwmhwjdmj (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?w2zwmhwjdmj)
Tập 61:
http://www.mediafire.com/?dznmyqdnnad (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?dznmyqdnnad)
http://www.mediafire.com/?vquz3mirmoz (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?vquz3mirmoz)
Tập 62:
http://www.mediafire.com/?4wm1nctzyzl (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?4wm1nctzyzl)
http://www.mediafire.com/?2mjg0medwty (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?2mjg0medwty)
Tập 63:
http://www.mediafire.com/?wzz4oyhy2ex (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?wzz4oyhy2ex)
http://www.mediafire.com/?nnkyn1eqdjj (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?nnkyn1eqdjj)
Tập 65:
http://www.mediafire.com/?jmihm0ngakc (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?jmihm0ngakc)
http://www.mediafire.com/?gn0nhzk3rxn (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?gn0nhzk3rxn)
http://www.mediafire.com/?e0wzymtdjym (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?e0wzymtdjym)
Tập 66:
http://www.mediafire.com/?tmdn1gjg2d0 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?tmdn1gjg2d0)
http://www.mediafire.com/?wihlnynmzw2 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?wihlnynmzw2)
Tập 67:
http://www.mediafire.com/?lm20rhvwyrf (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?lm20rhvwyrf)
http://www.mediafire.com/?zyyzimtz5ny (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?zyyzimtz5ny)
Tập 68:
http://www.mediafire.com/?jm0hhdnmz2z (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?jm0hhdnmz2z)
http://www.mediafire.com/?0eyngwlvjyo (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?0eyngwlvjyo)
Tập 69:
http://www.mediafire.com/?jhygkd3owjy (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?jhygkd3owjy)
http://www.mediafire.com/?jzznmmjly4r (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?jzznmmjly4r)
Tập 70:
http://www.mediafire.com/?oumwo2ejcov (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?oumwo2ejcov)
http://www.mediafire.com/?5mdxv2uiny4 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?5mdxv2uiny4)
Tập 71:
http://www.mediafire.com/?ndjmjuzodz0 (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?ndjmjuzodz0)
http://www.mediafire.com/?ykgtywnydym (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?ykgtywnydym)
Tập 72:
http://www.mediafire.com/?myjgfnxyy2j (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?myjgfnxyy2j)
http://www.mediafire.com/?qd2n3m2nyno
p (http://zpag.es/js/1823/pa/http://www.mediafire.com/?qd2n3m2nyno)ass unlock :
halinh.vn
Đừng Del nick em tội nghiệp :MatCuoi (42):

HTT.itvn
19-08-2011, 08:34 PM
Mà em có chắc chắn là có sub Việt không em ? Tải về mà tiếng Nhật thì anh band chú luôn đấy :MatCuoi (7):

Jollibee
19-08-2011, 08:56 PM
Tiếng gì khi coi không được thì tính sau, có thể đề xuất admin banned nick.

Giờ cảm ơn em trước nhé.

Jollibee
19-08-2011, 09:49 PM
Có cách nào download nhanh hơn không mọi người? Download một phát là hết các link trên luôn í, chứ download kiểu nay chắc tới cuối tuần quá.

HTT.itvn
19-08-2011, 10:21 PM
Cái này không phải sub Việt rồi , mà bản tiếng Anh ( nói nhanh quá câu được câu không thấy nản ) :MatCuoi (61):

Dunglx
19-08-2011, 10:46 PM
Có cách nào download nhanh hơn không mọi người? Download một phát là hết các link trên luôn í, chứ download kiểu nay chắc tới cuối tuần quá.
Có đấy chị Jo à :MatCuoi (40):

Cái này không phải sub Việt rồi , mà bản tiếng Anh ( nói nhanh quá câu được câu không thấy nản ) :MatCuoi (61):

Khà khà trc em xem hoạt hình toàn xem hình chú hieu gì tiếng đâu vân hay

Jollibee
19-08-2011, 11:30 PM
Có đấy chị Jo à :MatCuoi (40):


Khà khà trc em xem hoạt hình toàn xem hình chú hieu gì tiếng đâu vân hay

Vậy chỉ đi chứ, nói một câu mà không hỗ trợ gì hết. Sao thiếu trách nhiệm với mem quá vậy?

Dunglx
20-08-2011, 12:32 AM
Vậy chỉ đi chứ, nói một câu mà không hỗ trợ gì hết. Sao thiếu trách nhiệm với mem quá vậy?

Chị dùng chế độ sửa bài viết để xem nội dung bài viết của anh Love post #1 (http://itvnn.net/showthread.php?33846-Hoạt-Hình-Dũng-sĩ-Hesman-vietsub&p=68645&viewfull=1#post68645)
Chị ấn cái nút a/A ở góc khung soạn thảo bên trái trong mỗi thẻ download có cai nào link mediafire chị copy hết lại lưu ra file text nhé


http://www.mediafire.com/?zqzztwqizz1

Đấy cái màu đỏ đấy chị :)

Chị lọc hết cái link nào là của mediafire nhé chú ý không trùng link load hai lần mệt lắm :)
Sau đó lưu hết ra 1 file text thôi ạ coppy và dán nó vào tool là tự động load
Chị dùng tool này nhé để load hết các phim kia về tha hồ xem ( nhanh hay chậm còn do mạng ở nhà chị nữa ) . Cách này chỉ giúp chị khi nấu cơm không phải chạy ra chạy vào để load thôi nó tự động load hết về .
Chị nhớ load cả hai file nhé

Link ngoài :

http://nguyentrungngan.net/dunglx/showthread.php?1286-Mediafire-Getter-v3.1

hanhkhat
20-08-2011, 05:14 AM
Có cách nào download nhanh hơn không mọi người? Download một phát là hết các link trên luôn í, chứ download kiểu nay chắc tới cuối tuần quá.

Đây là link thư mục, chị tải mediafire getter về, add link này vào rồi nhập mật khẩu halinh.vn là ok
http://www.mediafire.com/?95a1vjhd3hj64

Link tải mediafire getter 3.3 ở đây
http://www.mediafire.com/download.php?wbear3x76pslyr9

Lovev_Lovev
20-08-2011, 01:36 PM
Download list MediaFire link 7

http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2009/01/20090108073622755/untitled.PNG

Với phần mềm này-không cần cài đặt bạn có thể add các link mediafire cần down rùi để IDM tự tải và đi chơi thoải mái.

Download : http://www.mediafire.com/?abmvokbzowi

Yêu cầu .NET Framework 2.0 : http://www.filehippo.com/download_dotnet_framework_2/

boi_vi_anh_thuong_em
20-08-2011, 03:46 PM
Có cách nào download nhanh hơn không mọi người? Download một phát là hết các link trên luôn í, chứ download kiểu nay chắc tới cuối tuần quá.

hehe , có chứ , em xem bài viết này rồi dơnload về nha , down hết cả thư mục MFhttp://megasoftvn.com/showthread.php?332-MediaFire-Folder-Extractor-T%E1%BA%A3i-d%E1%BB%AF-li%E1%BB%87u-t%E1%BB%91c-%C4%91%E1%BB%99-cao-t%E1%BA%A1i-MF

hanhkhat
20-08-2011, 04:22 PM
Download list MediaFire link 7http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2009/01/20090108073622755/untitled.PNG


Với phần mềm này-không cần cài đặt bạn có thể add các link mediafire cần down rùi để IDM tự tải và đi chơi thoải mái.
hehe , có chứ , em xem bài viết này rồi dơnload về nha , down hết cả thư mục MF

Toàn là hàng cổ lỗ sỉ, không có cái nào qua mặt Mediafire Getter được hết

Dunglx
20-08-2011, 07:39 PM
Hic híc bài của mình và anh Phúc cùi mía là đỉnh cao rồi các bác cứ đùa :D
Đùa vậy thôi nhưng mà Mediafire Getter có chức năng tự full text ko cần paste hình như còn full pass thì phải nếu đi kèm