PDA

View Full Version : 10000 sách IT cực hayanh#
29-10-2009, 09:52 AM
ĐỌC VÀ THỰC HÀNH XONG OK , MÌNH TRỞ THÀNH THIÊN TÀI CỦA XÃ HỘI
linh 1:
http://rapidshare.com/files/12222066...cd1.part01.rar (http://rapidshare.com/files/122220666/IT_Books_cd1.part01.rar)
http://rapidshare.com/files/12222089...cd1.part02.rar (http://rapidshare.com/files/122220892/IT_Books_cd1.part02.rar)
http://rapidshare.com/files/12222084...cd1.part03.rar (http://rapidshare.com/files/122220845/IT_Books_cd1.part03.rar)
http://rapidshare.com/files/12222085...cd1.part04.rar (http://rapidshare.com/files/122220857/IT_Books_cd1.part04.rar)
http://rapidshare.com/files/12326422...cd1.part05.rar (http://rapidshare.com/files/123264220/IT_Books_cd1.part05.rar)
http://rapidshare.com/files/12326467...cd1.part06.rar (http://rapidshare.com/files/123264673/IT_Books_cd1.part06.rar)
http://rapidshare.com/files/12337187...cd1.part07.rar (http://rapidshare.com/files/123371877/IT_Books_cd1.part07.rar)
http://rapidshare.com/files/12326615...cd1.part08.rar (http://rapidshare.com/files/123266153/IT_Books_cd1.part08.rar)
http://rapidshare.com/files/12326675...cd1.part09.rar (http://rapidshare.com/files/123266758/IT_Books_cd1.part09.rar)
link 2 :
Trích:
http://rapidshare.com/files/12326820...cd2.part01.rar (http://rapidshare.com/files/123268206/IT_Books_cd2.part01.rar)
http://rapidshare.com/files/12346974...cd2.part02.rar (http://rapidshare.com/files/123469749/IT_Books_cd2.part02.rar)
http://rapidshare.com/files/12347010...cd2.part03.rar (http://rapidshare.com/files/123470100/IT_Books_cd2.part03.rar)
http://rapidshare.com/files/12347045...cd2.part04.rar (http://rapidshare.com/files/123470457/IT_Books_cd2.part04.rar)
http://rapidshare.com/files/12347078...cd2.part05.rar (http://rapidshare.com/files/123470781/IT_Books_cd2.part05.rar)
http://rapidshare.com/files/12347137...cd2.part06.rar (http://rapidshare.com/files/123471373/IT_Books_cd2.part06.rar)
http://rapidshare.com/files/12347215...cd2.part07.rar (http://rapidshare.com/files/123472153/IT_Books_cd2.part07.rar)
link 3 :
http://rapidshare.com/files/12347596...cd1.part01.rar (http://rapidshare.com/files/123475967/Not_IT_Books_cd1.part01.rar)
http://rapidshare.com/files/12347634...cd1.part02.rar (http://rapidshare.com/files/123476342/Not_IT_Books_cd1.part02.rar)
http://rapidshare.com/files/12348165...cd1.part03.rar (http://rapidshare.com/files/123481657/Not_IT_Books_cd1.part03.rar)
http://rapidshare.com/files/12347840...cd1.part04.rar (http://rapidshare.com/files/123478407/Not_IT_Books_cd1.part04.rar)
http://rapidshare.com/files/12348008...cd1.part05.rar (http://rapidshare.com/files/123480087/Not_IT_Books_cd1.part05.rar)
http://rapidshare.com/files/12348204...cd1.part06.rar (http://rapidshare.com/files/123482049/Not_IT_Books_cd1.part06.rar)
http://rapidshare.com/files/12348372...cd1.part07.rar (http://rapidshare.com/files/123483725/Not_IT_Books_cd1.part07.rar)
http://rapidshare.com/files/12348434...cd1.part08.rar (http://rapidshare.com/files/123484343/Not_IT_Books_cd1.part08.rar)
http://rapidshare.com/files/12350006...cd1.part09.rar (http://rapidshare.com/files/123500061/Not_IT_Books_cd1.part09.rar)
http://rapidshare.com/files/12350277...cd1.part10.rar (http://rapidshare.com/files/123502779/Not_IT_Books_cd1.part10.rar)
http://rapidshare.com/files/12352703...cd1.part11.rar (http://rapidshare.com/files/123527033/Not_IT_Books_cd1.part11.rar)
http://rapidshare.com/files/12352860...cd1.part12.rar (http://rapidshare.com/files/123528604/Not_IT_Books_cd1.part12.rar)

nhvthong
29-10-2009, 10:02 AM
http://rapidshare.com/ link này mình không tải được, có link bên khác không? mediafile chẳng hạn

mapple
29-01-2010, 08:11 AM
mình down về, nhưng không biết pass để unrar.

0612211160
17-06-2010, 12:27 PM
bạn thử pass này nhá: shareislove