PDA

View Full Version : SecureZIP 12.40.0015 -Zip file nén, giải nén, và bảo mật dữ liệu cho máy tínhxuanhue20032003
31-10-2009, 03:19 PM
http://www.softpedia.com/screenshots/SecureZIP_11.png
SecureZIP cung cấp cho bạn một máy chủ của công cụ để tạo và quản lý các file ZIP và các loại tài liệu lưu trữ. Bạn có thể thêm vào một tập tin lưu trữ từ nhiều thư mục, tạo ra và tên các thư mục bên trong một kho lưu trữ để tổ chức các nội dung lưu trữ, và cập nhật một kho từ một danh sách lưu các tập tin. Cho phép bạn tạo ra nhiều thư mục chứa các file exe và các công cụ riêng của mình. Lưu và gửi tập tin một cách an toàn trực tiếp từ Microsoft Office bao gồm: Word, Excel, và PowerPointrn, nén email và đính kèm trong Microsoft mã hoá dữ liệu bằng mật khẩu...
Download: http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/File-Compression/SecureZIP_371.html