PDA

View Full Version : thêm command line vào menu chuột phảihanhkhat
31-10-2009, 06:56 PM
Để thêm command line vào menu chuột phải, các bạn làm sau nhé:
mở registry Run=> regedit
tìm đến khóa sau
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\
tạo một key mới cho nó với tên opennew
trong cái key opennew này, tại giá trị default các bạn gán data cho nó :Dos Prompt in that Directory hoặc một cái tên nào bạn thích :D
trong khóa opennew, tạo tiếp 1 cái tên là command, đạt giá trị deadefault cho nó là cmd.exe /k cd %1

tìm đến khóa HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\opennew
nếu không có cái opennew thì tự tạo một cái như vậy nha
cũng trong cái default , gán giá trị giống như giá trị bạn gán trên kia(mặc định là Dos Prompt in that Directory)
trong khóa opennew, tạo tiếp 1 cái tên là command, đạt giá trị deadefault cho nó là cmd.exe /k cd %1


Hoặc là các bạn tạo ra 1 file text với nội dung bê dưới, sau đó lưu lại với tên command.reg rồi chạy là OK :grin:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\opennew]
@="Dos Prompt in that Directory"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\opennew\command]
@="cmd.exe /k cd %1"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\opennew]
@="Dos Prompt in that Drive"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\opennew\command]
@="cmd.exe /k cd %1"
vậy là xong rồi đó, bây giờ các bạn kích chuột phải vào 1 folder xem thử kết quả nhé :grin: