PDA

View Full Version : Driver cho LENOVO 3000 Y410HTT.itvn
01-11-2009, 12:14 AM
Nếu một ngày nào đó máy laptop Lenovo Y410 của bạn giở chứng và bạn phải cài lại win khi không có đĩa driver cho nó . Bạn hãy tải về từ link dưới :

LENOVO 3000 Y410 Driver for Vista/XP (http://www.mediafire.com/myfiles.php?r=shpbv)

Chúc thành công !