PDA

View Full Version : Thắc mắc!hung@vnu
03-11-2009, 08:47 PM
Cái máy của em không hiểu vì sao lại mất cai nút turn off computer thay vào là nút Shut down.
Em muốn nó như cũ, đã thử một số cách:


ấn nút start trên bàn phím+R sau đó gõ mmc man hinh console1 hiện ra chọn File->Add/remove Snap in..
tai cửa sổ Standalone chọn add nó hiện ra cửa sổ " Add stanalone Snap in" bạn Doublick vào group policy Object editor sau đó chọn close về lại cửa sổ Add/remove snap in chon ok[/b]
ấn nút start trên bàn phím+R sau đó gõ mmc man hinh console1 hiện ra chọn File->Add/remove Snap in..
tai cửa sổ Standalone chọn add nó hiện ra cửa sổ " Add stanalone Snap in" bạn Doublick vào group policy Object editor sau đó chọn close về lại cửa sổ Add/remove snap in chon ok
Nhìn vào cua sổ console Root chọn Local Computer policy -> User configuration -> Administrator templates -> start menu and stakbar -> remove and prevent access to the shutdown command -> chọn Disabled

nhưng ko được #-o

Anh chị bít thì giúp em với, Em cảm ơn nhiều nhiều! :conxin:

HTT.itvn
03-11-2009, 09:02 PM
Do bạn khóa nút Tủn off computer , bạn thử dùng cách này xem sao

1. Truy cập vào máy tính bằng tài khoản Administrator. Vào Start chọn Control Panel.

2. Kích vào Performance and Maintenance

3. Kích vào phần Administrative Tools

4. Kích đúp vào phần Local Security Policy

5. Mở rộng phần Local Policies bằng cách kích vào dấu cộng bên trái, sau đó chọn Security Options

6. Trong cửa sổ bên phải, kích đúp vào Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on

7. Chọn Enabled và sau đó kích OK

hung@vnu
04-11-2009, 04:18 PM
Em làm thử theo an rồi, nhưng máy em đã để sẵn ở Enabled, thôi chắc là nó bị làm sao đấy, Em cảm ơn anh nhiều:)

nhock_quậy
15-12-2009, 12:56 PM
Cái máy của em không hiểu vì sao lại mất cai nút turn off computer thay vào là nút Shut down.


thử theo cái này xem sao:
Start \ Settings \ Control Panel \ User Accounts \ Change the way users log on or off ---> đánh tích vào cả 2 ô

hanhkhat
15-12-2009, 01:11 PM
nhấn cùng lúc 3 phím Alt + F4 + U để tắt máy nhanh nhé bạn:D
hoặc tự tạo nút shutdown để tắt máy nhé bạn

tạo một cái shortcut trên màn hình. đặt vào nó đường dẫn là


%windir%\system32\shutdown.exe -s -f -t 3 -c "computer se tat trong 3 giay nua"

master01
15-12-2009, 02:53 PM
pc của bạn có thể bị ai đó nghich thay đổi giá trị trong regedit chăng ? bạn kiểm tra lại xem trong regedit với dg dẫn này HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows

CurrentVersion\Policies\Explorer xem có hàm nào mớ ko nhé như" NoClose" thì xoá nó đi khởi động lại máy