PDA

View Full Version : Topic chuyên sưu tập các truyện cười ngắnlnt310
12-10-2011, 08:12 PM
Nguồn: TiengAnh.com.vn

You Should Have Considered that
http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1318235183.nv.jpeg (http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1318235183.nv.jpeg) .
"I don't like these photos at all", said a client. "I look like an ape."
.
The photographer, famous for his wit as well as for his art, favored him with a glance of lofty disdain.

.
"You should have thought of that before you had them taken," was his reply as he turned back to work.
Lẽ ra anh phải cân nhắc trước điều đó
- Tôi không thích mấy tấm ảnh này chút nào, - một khách hàng nói. - Trông tôi cứ như khỉ đột ấy.

http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/spaw/news/1318235133.nv.jpeg (http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/spaw/news/1318235133.nv.jpeg)

Nhà nhiếp ảnh, lừng danh về cả tài hóm hỉnh lẫn nghệ thuật của mình, ban cho người khách một cái nhìn khinh thường đầy vẻ cao ngạo và một lời đáp trước khi quay lại với công việc :
- Lẽ ra anh phải nghĩ tới điều đó trước khi anh nhờ người ta chụp hình anh chứ.


Guess Who Sent Them
http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1318228665.nv.jpeg (http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1318228665.nv.jpeg) A young couple that had received many valuable wedding presents established their home in a suburb.
.
One morning they received in the mail two tickets for a popular show in the city, with a single line : "Guess who sent them"

.
The pair had much amusement in trying to identify the donor, but failed in the effort.
They duly attended the theatre, and had a delightful time. On their return home late at night, still trying to guess the identity of the unknown host, they found the house stripped of every article of value.
And on the table in the dining room was a piece of paper on which was written in the same hand as the enclosure with the tickets : "Now you know !"
Ðoán xem ai gửi

http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/spaw/news/1318228638.nv.jpeg (http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/spaw/news/1318228638.nv.jpeg)

Một cặp vợ chồng trẻ nhận được nhiều quà cưới quý giá khi xây tổ ấm ở vùng ngoại ô.
Một sáng nọ, họ nhận được qua đường bưu điện hai vé mời xem một buổi trình diễn nổi tiếng trong thành phố, kèm theo một dòng duy nhất : "Ðoán xem ai gửi".
Cặp vợ chồng rất thú vị trong việc cố xác định cho ra người gửi tặng nhưng không tài nào đoán ra.
Họ đến nhà hát đúng theo vé mời và tận hưởng một tối vui. Về đến nhà lúc trời khuya, hai người vẫn còn cố suy đoán tung tích người mời vô danh, thì họ khám phá ra nhà mình đã bị tước sạch mọi món đồ có giá trị.
Và trên chiếc bàn trong phòng ăn là một mảnh giấy viết cùng nét chữ với lá thư gửi kèm theo cặp vé :
"Bây giờ thì quý vị biết rồi!"

School Subject
http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1317986824.nv.jpeg (http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1317986824.nv.jpeg) 1.
.
An elementary school teacher sends this note to all parents on the first day of school.
.
"If you promise not to believe everything your child says happens at school, I will promise not to believe everything your child says happens at home.

Một giáo viên tiểu học gửi giấy về cho bố mẹ của học sinh trong ngày đầu tiên đi học với nội dung như sau:
“Nếu quý vị hứa là sẽ không tin những gì mà con cái của quý vị nói về những việc xảy ra ở trường thì tôi hứa là sẽ không tin những việc mà con cái của quý vị nói về những việc xảy ra ở nhà.
2.
Teacher: Today, we're going to talk about the tenses. Now, if I say "I am beautiful," which tense is it?
Student: Obviously it is the past tense.

http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/spaw/news/1317986767.nv.jpeg (http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/spaw/news/1317986767.nv.jpeg)

Giáo viên: Hôm nay chúng ta sẽ học về các thì. Bây giờ, nếu tôi nói “Tôi rất xinh đẹp” thì đó là thì gì?
Sinh viên: Đương nhiên là thì quá khứ rồi.


Problem with your fingers
http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1317969552.nv.jpeg (http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1317969552.nv.jpeg) A man goes to the doctor and says, "Doctor, wherever I touch, it hurts."
.
The doctor asks, "What do you mean?"
.
The man says, "When I touch my shoulder, it really hurts. If I touch my knee - OUCH! When I touch my forehead, it really, really hurts."

.
The doctor says, "I know what's wrong with you - you've broken your finger!"
Vấn đề ở ngón tay
Một người đàn ông đi đến gặp bác sĩ và hỏi: “Bác sĩ ơi, chỗ nào tôi sờ đến thì cũng đau hết”
Bác sĩ hỏi: “Ý anh là sao?”
Người đàn ông nói: “Khi tôi sờ vào vai, nó rất đâu. Khi tôi sờ vào đầu gối- cũng đau. Khi tôi sờ lên trán, thực sự là rất đau.”
Bác sĩ nói: “Tôi biết chuyện gì xảy ra với anh rồi – anh bị gãy ngón tay.”

http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/spaw/news/1317969523.nv.jpeg (http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/spaw/news/1317969523.nv.jpeg)


A strict policy
http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1317889696.nv.jpeg (http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/News/pic/1317889696.nv.jpeg) A snail walks into a bar and the barman tells him there's a strict policy about having snails in the bar and so kicks him out.
.
A year later the same snail re-enters the bar and asks the barman "What did you do that for?"


.
Quy định nghiêm khắc

Một con ốc sên bò vào trong một quán bar, người phục vụ nói với nó là có quy định rất nghiêm khắc về việc có ốc sên trong quán bar là đá nó bay ra ngoài.

http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/spaw/news/1317889600.nv.jpeg (http://www.tienganh.com.vn/vi/uploads/spaw/news/1317889600.nv.jpeg)

Một năm sau, vẫn con ốc sên đấy bò vào trong quán bar và hỏi người phục vụ:”Sao anh lại làm thế?”