PDA

View Full Version : Tìm hiểu về ổ đĩa cứng và các lỗi sự cố khi sử dụngdejokuondi
13-10-2011, 12:34 AM
xin lỗi mọi người!
mình đang phải làm bài tập lớn về "Tìm hiểu về ổ đĩa cứng và các lỗi sự cố khi sử dụng".
nhưng mà mình tìm phần các lỗi sự cố khi sử dụng thì thấy rất ít.
mọi người ai biết chút gì về vấn đề này hay có tài liệu gì liên quan thì làm ơn comment giúp mình hoặc gửi vào mail: dejokuondi@gmail.com
bài tập lớn này rất quan trọng với mình nên hi vọng mọi người sẽ đọc vả giúp mình.
cảm ơn mọi người rất nhiều!