PDA

View Full Version : Ghost win xp sp3 windows 7 all in onemt_binh
05-11-2009, 09:42 AM
http://c.uploadanh.com/upload/1/51/0.146479001253698513.jpg
http://c.uploadanh.com/upload/1/51/0.474164001253698554.jpg
http://c.uploadanh.com/upload/1/51/0.177144001253698299.jpg
http://c.uploadanh.com/upload/1/51/0.177144001253698299.jpg
http://c.uploadanh.com/upload/1/51/0.635055001253698433.jpg[/CENTER]
ISO file has always integrated a Hiren's boot disk + file winSP3 Ghost, the total capacity of 682Mb ISO file is a CD enough, used to ghost 11.0.2.
Very convenient technique for the brothers from the need for a disk on the Hiren's boot again.
The ghost driver used YLMF September 9, NTFS partition and was built NTS_BOOT_v1.4
Beta2 (very handy for computer CD drive broken)
+ Interface for the Win this option you can interface as follows:
- DZvista YJT
- Media center style
- Windows7 PDC
....
+ On the speed of you to rest assured, the win has been optimized to run in regedit speed
Fast, light as possible.
+ Software will only install the few soft essential as:
- DFX Audio Enhancer (supporting sound Windown media play 11 listening to music with 3D sound very cool)
- Winrar 3.80
- 3:06 Fifox
- Internet Explorer 8
- Windown media play 11
- Media Player 4.0
And a soft folder outside screen with several software as: IDM May 15 build 6, UtraISO 9.0 Foxit Reader 3.0 .....( see picture)
Some pictures of the win:
Screen as ghost has done:

http://www.mediafire.com/?sharekey=f595d8c295e1cee3ab1eab3e9fa335ca9b5bced9 8e6b988a

lengocth
10-12-2009, 08:08 AM
Sao khi tôi giải nén, lại bị báo lỗi là; CRE-Error vậy?

hocon1102
10-12-2009, 08:47 AM
tôi cũng bị như vậy ! hix

hocon1102
10-12-2009, 09:09 AM
Sao khi tôi giải nén, lại bị báo lỗi là; CRE-Error vậy?
bạn thử dùng link này xem tui cũng bị như bạn nhưng link này thì kohttp://www.mediafire.com/?mhtzeyzjie5
http://www.mediafire.com/?zmzjzzlmm0n
http://www.mediafire.com/?gzq2unjh5yk
http://www.mediafire.com/?vwmkmgjjtql
http://www.mediafire.com/?mnlnmhw1gz5
http://www.mediafire.com/?qttjymzgmn3
http://www.mediafire.com/?zjdu4q5qldq


pass: www.ngoinhait.com

lengocth
10-12-2009, 09:18 AM
Cảm ơn bạn hôcn1102 nhiếu, tôi đang tải về.
File ió này có bôt được không bạn, bạn có test chưa?

hocon1102
10-12-2009, 09:30 AM
Bạn vào đây để tải chương trình UltraISO PE 9.3.2.2656: http://dw.ezbsys.net/uiso9_pe.exe
Sau khi tải về cài đặt thành công bạn khởi động chương trình. Chọn file.iso cần giải nén, sau đó chọn chức năng extract. Chỉ đường dẫn đến nơi lưu file giải nén, bấm Ok thế là được.
tớ test rùi, Ghost được bạn à ^_^
chúc thành công

lengocth
10-12-2009, 10:55 AM
Tải về rồi, sau tên file 1 khác các file còn lại, phải tìm file .iso ờ tập tin nào?