PDA

View Full Version : Đối nhau..::Songuku95::..
11-11-2009, 11:34 AM
Thầy dạy sinh vật trong phút rỗi ra câu đối, bảo học trò đối lại :
+ Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp.
Một học sinh giơ tay đối lại:
+ Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật.
Thầy đỏ mặt nhưng ... khen chuẩn !
Một học sinh khác ( nhà buôn bán ) giơ tay phát biểu :
+ Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương.
Tiếp theo một học sinh ( nhà bán cafe ) :
+ Anh cà phê cà chị cà phê, cà đúng chỗ phê , mà phê đúng chỗ cà....
http://teen9a1.net/images/smilies/Onion/34.gifhttp://teen9a1.net/images/smilies/Onion/34.gifhttp://teen9a1.net/images/smilies/Onion/34.gif