PDA

View Full Version : Sự khác nhau giữa giàu và nghèozzhsp01zz
15-11-2011, 04:53 PM
Hai thanh niên nói chuyện với nhau. Một người bảo: "Này, có tiền và không có tiền đúng là khác nhau một trời một vực cậu ạ"

- Cậu nói thế là có ý gì?

- Ai có tiền thì đi xe hơi, uống bia ôm. Còn ai không tiền thì cố lắm cũng chỉ đi xe ôm và uống bia hơi thôi!

- !!!!!

bao ve (http://dichvubaovechuyennghiep.com), cong ty bao ve (http://www.baovedainghia.vn), bảo vệ (http://dichvubaovechuyennghiep.com)