PDA

View Full Version : Pos Free Photo Editor 1.30 - Chỉnh sửa ảnh miễn phíhenry07
13-11-2009, 02:31 PM
Pos Free Photo Editor 1.30 cung cấp công cụ mạnh mẽ và chức năng trong đó bao gồm những hỗ trợ những thứ khác của nhiều loại tập tin hình ảnh, hỗ trợ của máy quét và máy ảnh kỹ thuật số. Hình ảnh nâng cao và các công cụ chỉnh sửa và chức năng, công cụ cho việc thiết kế đồ họa, Rich Text Tools, đặc biệt Effects, chọn Tools, Layers & Masks, Gradients, Patterns and Texture, Script Tools, Batch Operations và cũng khả năng mở rộng phần mềm.

http://support.livesupport.vn/attachment.php?attachmentid=5459&d=1258081822
Mặc dù Pos Free Photo Editor 1.30 là một chương trình mạnh mẽ, nhưng có giao diện thân thiện cho phép bạn làm việc trực giác. Nếu bạn là một người mới bắt đầu bạn có thể dễ dàng bắt đầu sử dụng chương trình trong một thời gian ngắn. Chương trình này cung cấp cho người sử dụng bắt đầu từ một hệ thống giúp mà họ có thể làm theo từng bước vào thế giới tuyệt vời. Với hệ thống trợ giúp, bạn có thể chuyển từ một người mới bắt đầu thành một người dùng chuyên nghiệp.

http://support.livesupport.vn/attachment.php?attachmentid=5460&d=1258081831
Nếu bạn là người dùng có kinh nghiệm, có thể bạn sẽ ngạc nhiên để khám phá những khả năng vô hạn mà chương trình cung cấp trong các lĩnh vực hình kỹ thuật số và đồ họa máy tính. Người dùng cao cấp sẽ khám phá chỉnh sửa tiên tiến.
File size: 12.6 MB

Download (http://support.livesupport.vn/showthread.php?t=4666)


Bảo Trung - LiveSupport