PDA

View Full Version : Một tiện ích giúp bạn chỉnh sữa và tối hóa Windows 7xuanhue20032003
17-11-2009, 06:40 PM
http://www.windows7.cc/wp-content/windows_7_font_manager.jpg


Windows 7 Manager 1.1.5: Là một phần mềm quản lý hệ thống, giúp bạn chỉnh sửa và làm sạch Microsoft Windows 7. Nó sẽ tăng tốc độ và cải thiện an ninh hệ thống của bạn, làm cho hệ thống của bạn được an toàn hơn đồng thời bạn sẽ thuận tiện trong việc tìm kiếm những gì bạn muốn trên PC của bạn...
Download: Download Windows 7 Manager 1.1.5- Windows 7 Manager is a system software that will help you tweak,... - Softs4All (http://softs4all.net/Windows/System-Utilities/Other/Windows-7-Manager_443.html)