PDA

View Full Version : Khắc phục khi windows 2003 không khởi động đượchongquy
21-02-2012, 07:21 PM
HƯỚNG DẪN SỬ KHẮC PHỤC LỖI THƯỜNG GẶP TRÊN WINDOWS

(DEMO TRÊN WINDOWS 2003 SERVER)


Hướng dẫn cách sử dụng chương trình NTFS Pro for DOSKhởi động máy bằng đĩa Hiren’s Boot CD

http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3674&d=1329805808 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3674&d=1329805808)

http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3675&d=1329805809 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3675&d=1329805809)

http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3676&d=1329805810 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3676&d=1329805810)

http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3677&d=1329805812 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3677&d=1329805812)
Lúc náy chúng ta vào được HĐH MSDOS hỗ trỡ NTFS và chúng ta có thể xóa các file trên phân vùng NTFS (vd: có thể xóa các file để gây ra các lỗi sau, rồi khắc phục chúng).

TH1: Lỗi : NTLDR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart
Khi khởi động windows 2003 Xuất hiện lỗi:
http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3678&d=1329806099 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3678&d=1329806099)
Trình tự xử lý.

Khởi động máy bằng CD cài đặt Windows Server 2003. Vào đến màn hình dưới đây, nhấn R
http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3679&d=1329806102 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3679&d=1329806102)
Trong màn hình Windows Recovery Console, nhấn phím sô 1 Enter

http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3680&d=1329806103 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3680&d=1329806103)
Nhập vàp password của Administrator (nếu có) Enter
http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3681&d=1329806104 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3681&d=1329806104)
Tại C:\WINDOWS> đánh lệnh cd \ ; để về thư mục gốc


http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3682&d=1329806105 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3682&d=1329806105)


File NTLDR hiện đang nằm trong thư mục I386 trên đĩa CD cài đặt.

Qua ổ đĩa CD của mình đánh vào lệnh copy I386\ntldr ; {không phân biệt chữ in, chữ thường}
http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3683&d=1329806106 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3683&d=1329806106)Đánh lệnh dir để kiểm tra kết quả. Sau đó , gõ vào lệnh exit để restart máy

TH2: Lỗi NTDETECT failure

http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3685&stc=1
Khi khởi động máy thì xuất hiện như trên


Thực hiện xử lý như sau:Bỏ đĩa CD cài đặt vào máy và thực hiện các thao tác như :

Gõ vào lệnh dir để xem thư mục gốc ổ đĩa C


Sau đó, gõ vào lệnh sau : copy D:\I386\ntdetect.com

http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3686&d=1329807381 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3686&d=1329807381)

http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3687&d=1329807386 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3687&d=1329807386)

Khởi động máy lại è màn hình khởi động Windows xuất hiện è thành công
http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3688&d=1329807387 (http://diendancntt.vn/attachment.php?attachmentid=3688&d=1329807387)