PDA

View Full Version : Bitdefender Quick Scan - Quét virus từ trình duyệthanhkhat
26-02-2012, 10:36 PM
Bitdefender Quick Scan là ứng dụng cho phép bạn quét kiểm tra virus trên máy tính thông qua trình duyệt mà không cần cài đặt chương trình diệt virus.
Để sử dụng bạn vào link này

http://quickscan.bitdefender.com/

Để cài đặt Plugin bạn nhấn vào nút Scan now
http://img571.imageshack.us/img571/3007/captureluj.jpg
Khi hiện ra thông báo cài đặt thì bạn chọn Allow
http://img689.imageshack.us/img689/3644/67964185.jpg
Tới màn hình tiếp theo chọn Install (Cài đặt)
http://img593.imageshack.us/img593/5206/48461652.jpg

Sau khi cài đặt xong bạn nhấn Scan now để quét
http://img204.imageshack.us/img204/3009/38112104.jpg

Sau khi quét xong thì trình duyệt sẽ báo kết quả. Trong bảng kết quả có nút view report để xem thông tin các tiến trình và file được quét
http://img6.imageshack.us/img6/2752/87655649.jpg

Chú ý: Plugin này chỉ Quét chứ không Diệt. Muốn diệt thì bạn cần sử dụng phần mềm diệt virus :D

Nhonha
27-02-2012, 12:49 AM
Quyét online không hiệu quả lắm nhưng test phát