PDA

View Full Version : Xin giúp đở về lổi khi kết nối SnortIDSCenter vào mysql trong xamppSouthWindz
28-02-2012, 11:44 AM
mình đang thực hiện đồ án về snort trên win và mình gặp vấn đề về kết nối database của idscenter với mysql của xampp, nó báo lổi như thế này


http://i195.photobucket.com/albums/z67/LilT0m/snortXampp.png


mong mọi người giúp đở
Thân