PDA

View Full Version : Chuyển ảnh GIF động từ màu sang đen trắnghanhkhat
22-11-2009, 11:43 AM
Easy Gif Animator (EGA) giúp bạn chuyển đổi ảnh GIF động từ màu sang trắng đen một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Đây là chương trình thương mại chuyên "trị" ảnh động, bạn có thể tải bản dùng thử tại http://www.blumentals.net.
Sau khi cài đặt chương trình hoàn tất, bạn khởi động lên và làm theo các bước hướng dẫn sau:
Bước 1: Mở tấm ảnh động lên với EGA (File > Open). Lúc này danh sách các khung hình của ảnh động sẽ hiện ra bên cột trái của cửa sổ chương trình.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/56/DE/GIF%201.JPG

Bước 2: Vào Tools > Convert To Grayscale (Phím tắt là Ctrl+G). Sau đó toàn bộ khung hình màu đều được chuyển thành đen trắng.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/56/DE/GIF%202.JPG

Bước 3: Lưu ảnh thành phẩm bằng cách vào File > Save để lưu dạng GIF hoặc Export ra định dạng AVI hay Flash nếu có nhu cầu.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/56/DE/GIF%203.JPG

Đây là ảnh gốc màu:


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/56/DE/OTO.gif
Và sau khi được chuyển thành trắng đen:


http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/56/DE/OTO_trangden.gif