PDA

View Full Version : JDownloader 0.9.579mt_binh
23-11-2009, 02:23 PM
Nếu bạn tải về rất nhiều các tập tin tập tin lưu trữ từ các trang web miễn phí như Rapidshare, MegaUpload hoặc Depositfiles, nhưng mệt mỏi của Captchas nhập và chờ đợi để bắt đầu tải xuống, jDownloader có thể giúp đỡ. jDownloader là một người quản lý mà làm việc với hầu hết các trang web mà bạn biết và nhiều bạn không biết. Nó cho phép bạn xếp hàng một xăn lên của các tập tin mà sau đó sẽ tiến hành để tải về phía sau. Nó thậm chí có thể đọc Captchas, trong đó có nghĩa là bạn không cần phải ở gần máy tính của bạn khi bắt đầu tải về.

JDownloader là mã nguồn mở, nền tảng hoàn toàn độc lập và bằng văn bản trong Java. Nó đơn giản hoá việc tải về các tập tin từ One-Click vào-Hosters như Rapidshare.com hay Megaupload.com - không chỉ cho người dùng với một tài khoản bảo hiểm, mà còn cho những người dùng không trả tiền. Nó cung cấp cho tải về song song trong nhiều suối, Captcha nhận, automatical tập tin khai thác và nhiều hơn nữa. Tất nhiên, JDownloader là hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, nhiều "liên kết mã hóa" các trang web được hỗ trợ - vì vậy bạn chỉ cần dán những "mật mã" liên kết và JD hiện phần còn lại. JDownloader có thể nhập CCF, RSDF và các tác phẩm mới DLC.

Đây là một thay thế cho các danh nhân USDownloader.

Đừng lo lắng về các phiên bản khác nhau nữa, nó cập nhật các tập tin định nghĩa của nó sẽ tự động vv.

Hệ điều hành: Windows, Linux, Mac (chạy trên java 1,5 hoặc cao hơn)

If you download a lot of files from free file hosting sites like RapidShare, MegaUpload or Depositfiles, but are tired of entering Captchas and waiting for your downloads to begin, jDownloader can help. jDownloader is a download manager that works with most sites you know and many you don't know . It lets you queue up a bunch of files which it will then proceed to download in the background. It can even read Captchas, which means you don't have to be near your computer when the downloads start.

JDownloader is open source, platform independent and written completely in Java. It simplifies downloading files from One-Click-Hosters like Rapidshare.com or Megaupload.com - not only for users with a premium account but also for users who don't pay. It offers downloading in multiple paralell streams, captcha recognition, automatical file extraction and much more. Of course, JDownloader is absolutely free of charge. Additionally, many "link encryption" sites are supported - so you just paste the "encrypted" links and JD does the rest. JDownloader can import CCF, RSDF and the new DLC files.

This is a worthy replacement for the USDownloader.

Don't worry about different versions anymore, it updates it's definition files etc. automatically.

OS: Windows, Linux, MAC (runs on java 1.5 or higher)


Theo softvnn.com


Dung lượng: 26.94 MB
http://www.mediafire.com/?jzmthjomzgu

nguoiyeudt
25-11-2009, 06:00 PM
Bạn ơi chương trình này mình đã cài và dùng ngôn ngữ tiếng việt. Mình có down phim tập,mặc dù mở trang megaupload đó bằng firefox thì vẫn có bình thường nhưng khi mình dùng chương trình này thì nó cứ kêu là chờ lấy IP mới miết rồi khi kết nối được,sau khi đợi được 45s thì nó lại báo là "plugin đã cũ",trường hợp này chiếm tới 99% luôn. Vậy cho mình hỏi có cách nào khắc phục được 2 trường hợp đo k? Chớ đợi thời gian lấy IP gì đó rồi cuối cùng lai bị thất bại thì cũng như không. Làm ơn trả lời giúp nhé