PDA

View Full Version : Soft kiểm tra key Win 7 ngon hay lởmbavuongduongpho
25-11-2009, 12:01 PM
Khi anh em dc share key win 7, muốn biết ng ta share cho key win7 ngon hay đểu hay là copy key sài rùi, thì phải làm thế nào? Chả nhẽ lại phải đi active thì mới biết à http://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(47).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(47).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(47).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(47).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(47).gif

Muốn check để dành sài dần hay cho gái thì sao nhỉ? http://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(48).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(48).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(48).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(48).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(48).gif

Key lởm

http://img691.imageshack.us/img691/9291/keywin.png (http://img691.imageshack.us/img691/9291/keywin.png)

Key xịn

http://img687.imageshack.us/img687/8703/win7g.png (http://img687.imageshack.us/img687/8703/win7g.png)

Download:
o0o00o0o0oo (http://www.mediafire.com/file/xbmyj2jmxyy/ZuzooVn_Check_key_win7.zip)

http://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(75).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(75).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(75).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(75).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(75).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(75).gifhttp://forum.sharingvn.net/images/smilies/Smiley%20(75).gif