PDA

View Full Version : Ebook lunning linuxmaster01
27-11-2009, 01:45 PM
mọi người ai co' ebook lunning linux Tiếng việt thì post lên jiup' mình nhé mình đang rất cần
Thanks!

GahocIT
27-11-2009, 10:12 PM
mọi người ai co' ebook lunning linux Tiếng việt thì post lên jiup' mình nhé mình đang rất cần
Thanks!

http://www.mediafire.com/?jyzd2mauhgjTờ ghi nhớ lệnh nè:

http://www.mediafire.com/?jyzd2mauhgj
Tạm thế đã có gì post tiếp sau !! :banana: