PDA

View Full Version : Chuyên đề về đồ hoạduchienan
08-09-2009, 12:42 PM
http://3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/vedohoa.jpg
Đây là sách chuyên đề về đồ hoạ dùng để giảng dạy môn học đồ hoạ trong trường ĐHBK HN. Các bạn tham khảo

Download - thanks nữa chứ (http://www.3c.com.vn/Uploaded/huyenctt/New%20Folder/DO_Hoa_20060322_084059.zip)