PDA

View Full Version : HOT!!! Sử dụng Kaspersky Anti-Virus 2009 trong vòng 95 ngày( đảm bảo 100%)henry07
30-11-2009, 03:28 PM
http://forum.livesupport.vn/attachment.php?attachmentid=5881&d=1259557057&thumb=1 (http://forum.livesupport.vn/attachment.php?attachmentid=5881&d=1259557057)

Việc đầu tiên bạn tải file gửi kèm về máy. Tải tại đây, (http://upload.livesupport.vn/uploads/30_Nov_2009__11_54_47__.rar) giải nén file nén ra, ta được hai file reg 1 và 2.

Sau đó bạn bật chương trình kav9 lên, chọn Lincense, nhìn qua cửa sổ bên phải, chọn Activate the application -> Activate using the key file -> Browse... - > chọn file reg 1, chọn tiếp Activate.

Tiếp theo, chọn Merge/delete -> Activate using the key file -> Browse... - > chọn file reg 2 -> Activate. Vậy là bạn có thể sử dụng 95 ngày phần mềm này rồi... Số ngày sử dụng bắt đầu từ ngày post bài này.

http://forum.livesupport.vn/attachment.php?attachmentid=5880&d=1259557024 (http://forum.livesupport.vn/attachment.php?attachmentid=5880&d=1259557024)