PDA

View Full Version : hỏi không thấy 1 số trang web không hiện nội dung hay trình duyệt không hiện nội dungphp
10-12-2009, 03:11 PM
:MatCuoi: mọi người ơi cho tôi hỏi cái này một tý , tại sao có 1 số trang web như vn-zoom và haiphongit khi tôi truy cập vào trình duyệt web thì không thấy nó hiện nội dung ,mà chỉ thấy nó hiện 1 trang web toàn màu trắng và đuôi của tên miền có dạng index2.php như www.vn-zoom.com/index2.php (http://www.vn-zoom.com/index2.php) hoặc khi truy cập thì nó chuyển sang một trang web khác , mặc dù máy tính và trình duyệt web của tôi không bị gì , và khi truy cập các trang web khác thì thấy nội dung ,còn khi truy cập 2 trang đó thì không thấy ,còn nữa khi tôi truy cập 2 trang web đó ở chỗ của anh tôi thì lại thấy nội dung, xin mọi cho tôi biết lý do và nghĩa cách giùm tôi, và đây là ảnh minh hoạ 2 trang web đó:MatCuoi (56):
http://i772.photobucket.com/albums/yy6/izabella_photo/khongthaynoidungweb-1.jpg
http://i843.photobucket.com/albums/zz355/sieucuong/khongthaynoidungweb.jpg
http://i843.photobucket.com/albums/zz355/sieucuong/webkhongconoidung.jpg

hau_ooo
11-12-2009, 10:03 AM
Lỗi thôi .
Bạn chắc trình duyệt đã cài đặt đủ các plugin chưa ? ( chủ yếu là flash )