PDA

View Full Version : Ebook An toàn và bảo mật thông tinbavuongduongpho
08-09-2009, 02:48 PM
http://www.download.com.vn/Data/Image/websys/Icon/e/rp.gif Giới thiệu Tác giả: Hà Thị Thanh - Nguyễn Văn Tảo
Chương 1: Tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin
Chương 2: Các phương pháp mã hóa cổ điển
Chương 3: Chuẩn mã dữ liệu DES (Data Encryption Standard)
Chương 4: Mật mã công khai
Chương 5: Các sơ đồ chữ kí số

http://www.download.com.vn/Data/Soft/2009/09/04/ATBM_Download.com.vn.zip