PDA

View Full Version : [Ebook]Cách tháo ráp các dòng Laptop - rất chi tiết và hayanh#
02-01-2010, 11:26 AM
Cách tháo ráp các dòng Laptop- Tài liệu các dòng máy : Acer, Gateway, HP, Sony (dung lượng 10,4MB):

http://haiphongit.com/forum/images/bbcode/110.gif (http://haiphongit.com/forum/images/bbcode/110.gif)Download-Tải về

http://rapidshare.com/files/78888445...ay_HP_Sony.chm (http://rapidshare.com/files/78888445/Huong_dan_thao_lap_Acer_Gateway_HP_Sony.chm)


- Tài liệu các dòng máy Dell (dung lượng 7,57MB):


http://haiphongit.com/forum/images/bbcode/110.gif (http://haiphongit.com/forum/images/bbcode/110.gif) Download-Tải về


http://rapidshare.com/files/78889836...o_lap_Dell.chm (http://rapidshare.com/files/78889836/Huong_dan_thao_lap_Dell.chm)


- Tài liệu các dòng máy Toshiba (tổng dung lượng 13,7MB):http://haiphongit.com/forum/images/bbcode/110.gif (http://haiphongit.com/forum/images/bbcode/110.gif) Download-Tải về


http://rapidshare.com/files/78897282...hiba.part1.rar (http://rapidshare.com/files/78897282/Huong_dan_thao_lap_Toshiba.part1.rar)http://rapidshare.com/files/78900130...hiba.part2.rar (http://rapidshare.com/files/78900130/Huong_dan_thao_lap_Toshiba.part2.rar)

nguồn:www.ttvietnam.myplus.org/forum (http://www.ttvietnam.myplus.org/forum)