PDA

View Full Version : Ghost Windows SP3 OEM DELL V7 for LAPTOP by Le Hieuanh#
02-01-2010, 11:55 AM
http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/exa4emem1f53x8gfvmt3_tn_475x356.jpg (http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/exa4emem1f53x8gfvmt3_tn_475x356.jpg)


Với bộ driver hoàn hảo ( full + new update) có trong bản V7 ( for laptop) hy vọng sẽ làm hài lòng các bạn về % nhận driver tối đa trên laptop cũng như hiệu suất hoạt động của PC một cách tốt nhất.
Thông tin đầy đủ của bản ghost:
- Bộ cài FULL Windows Xp SP3 OEM Dell
- Driver FULL ( Update new + Printer Driver) : 233MB
- Microsoft Office 2003 ( Word, Excel, Power Point , Access)
- Your! Unistaller 2008
- NET Framework 2.0
- K-Lite Codec Pack
- Winrar 3.90 Final
- Flash Player for IE, Firefox, Opera
- Windows Media Player 11
- Internet Explore 8
- Mini Boot ( Windows XP Mini & App)
….và một số ứng dụng khác trong thư mục: CELLApp gồm các tiện ích khác để cài đặt tùy theo nhu cầu của mỗi cá nhân.
Download SP3OEM(V7) for Laptop.iso ( 1.03GB)

6 Link – 167mb/part – link mediafire – sử dụng Hj-Split để joint lại thành một file SP3OEM(V7)® for Laptop.iso

Download:

Tại đây! (http://www.mediafire.com/?sharekey=7e54002eccb8a8de36df4e8dca1419694f2655db 1d1768dda4648785df63f216)

Nếu bạn nào không có ổ DVD thì có thể copy vào USb để ghost với công cụ partpe tuyệt vời hoặc chia nhỏ file ghost ra làm 2 CD với Ghost Explorer


http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/xqn5udb9q9pmzk3ro4ca_tn_475x356.jpg (http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/xqn5udb9q9pmzk3ro4ca_tn_475x356.jpg)

http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/exa4emem1f53x8gfvmt3_tn_475x356.jpg (http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/exa4emem1f53x8gfvmt3_tn_475x356.jpg)

http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/g79o7twn1vcz82m6tasr_tn_475x356.jpg (http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/g79o7twn1vcz82m6tasr_tn_475x356.jpg)

http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/5prbchxg9u6x90c0xz7c_tn_475x356.jpg (http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/5prbchxg9u6x90c0xz7c_tn_475x356.jpg)

http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/ir1ig9jmcabv1ea223b5_tn_475x356.jpg (http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/ir1ig9jmcabv1ea223b5_tn_475x356.jpg)

http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/24wlsrkwoa9iazqehg1_tn_475x356.jpg (http://upanh.com/uploads/27-Oct-2009/24wlsrkwoa9iazqehg1_tn_475x356.jpg)


Nguồn: sưu tầm từ gostep.info
nguồn:www.ttvietnam.myplus.org/forum (http://www.ttvietnam.myplus.org/forum)