PDA

View Full Version : Multi Links 1.0.0.12henry07
04-01-2010, 03:45 PM
Multi Links cho phép bạn mở nhiều hơn là chỉ một liên kết bằng cách cho phép bạn vẽ một hộp trên một nhóm các liên kết và mở chúng trong tab mới, cửa sổ mới, đánh dấu trang đó hay sao chép chúng vào clipboard của bạn.


http://upload.livesupport.vn/uploads/4_Jan_2010__11_46_27__.jpg

File size: 4.35 KB

Download (http://forum.livesupport.vn/showthread.php?t=5159)


Nguồn: http://forum.livesupport.vn