PDA

View Full Version : Có phải cấu hình SafeMode đều giống nhauchuongprocf
07-01-2010, 08:06 AM
Hiện nay em đang phân vân cấu hình của các SafeMode trong Registry của các máy có giống nau không. Vì máy tính của em lỡ tay xoá cái key SafeBoot trong registry rùi nên xài key khác phục hồi ai có thể cho em ý kiếnko :MatCuoi (21):