PDA

View Full Version : Giáo trình Sửa chữa Điện thoại di động



admin
09-01-2010, 02:36 PM
http://i115.photobucket.com/albums/n283/hoangly85/suadt1.jpg





Download = http://www.mediafire.com/?4zzdlkkyu3m



http://i115.photobucket.com/albums/n283/hoangly85/_fill_280_27693.jpg



Download = http://www.mediafire.com/?nmmmzmzwyyl

jupitervn
20-02-2010, 07:43 PM
Sửa chữa điện thoại di động

Link Download:
http://www.ziddu.com/download/6565882/Giaotrinhsuachuadienthoaididong.rar.003.html
http://www.ziddu.com/download/6565883/Giaotrinhsuachuadienthoaididong.rar.001.html
http://www.ziddu.com/download/6565884/Giaotrinhsuachuadienthoaididong.rar.002.html
http://kewlshare.com/dl/9d1f21f9f5ef/Giao_trinh_sua_chua_dien_thoai_di_dong.rar.html

Up_to_money: http://www.ziddu.com/downloadlink/6677885/Up_to_money.txt