PDA

View Full Version : PasswordFox v1.15 – Quản lý mật khẩu Firefox..::Songuku95::..
13-01-2010, 08:46 PM
ICT Express – PasswordFox là một công cụ khôi phục mật khẩu nhỏ, cho phép bạn xem các tên người dùng và mật khẩu được lưu trữ bởi trình duyệt Mozilla Firefox.


http://news.ictexpress.com/wp-content/uploads/2009/10/ICT-Express-CNTT-PasswordFox-v1.15.jpg


PasswordFox hiển thị các mật khẩu được lưu giữ trong hồ sơ hiện tại của bạn, nhưng bạn có thể dễ dàng chọn để xem các mật khẩu của bất cứ cá nhân Firefox khác. Đối với mỗi mục nhập mật khẩu, các thông tin sau được hiển thị: Record Index, Web Site, User Name, mật khẩu, User Name Field, Password Field, và tên tập tin Signons.

Tiện ích này tương thích với Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, và Windows Vista. PasswordFox không yêu cầu bất kỳ quá trình cài đặt hoặc file DLL bổ sung. Tuy nhiên, trình duyệt Firefox phải được cài đặt trên máy tính của bạn để cho phép PasswordFox để lấy danh sách các mật khẩu.

Để bắt đầu sử dụng PasswordFox, chỉ cần chạy tập tin thực thi “PasswordFox.exe”. Sau khi chạy, các cửa sổ chính sẽ hiển thị danh sách tất cả các mật khẩu của bạn cho những hồ sơ cuối cùng mà bạn sử dụng. Nếu PasswordFox chọn thư mục cấu hình sai, bạn có thể sử dụng Profile Folder để tùy chỉnh lại cho đúng.

PasswordFox có dung lượng 73.4 KB, bạn có thể tải về tại đây (http://news.ictexpress.com/index.php/cntt/ict-express-passwordfox-v1-15-qu3.html).


Bảo Trung – http://news.ictexpress.com (http://news.ictexpress.com/)

http://diendantinhoc.org/TXBB/non-cgi/skins/default/images/icon_reply_small.gif (http://diendantinhoc.org/forum/reply.html;jsessionid=AD846A977280A569D949145F7116 F41A?post=1023632308&zone=3)