PDA

View Full Version : Kaspersky Virus Removal Tool 2010- 9.0.0.722xuanhue20032003
17-01-2010, 09:01 PM
http://vinashare.net/image/images/145492206dcf0b.jpg


Các diệt virus Kaspersky ứng dụng cụ được thiết kế để được một máy quét virus và phần mềm phát hiện từ Kaspersky. Các produst sẽ quét các địa điểm chỉ định cho bất kỳ mối đe doạ virus và loại bỏ chúng hoặc gửi đến thư mục kiểm dịch.

Download: (http://softs4all.net/Windows/Security-Privacy/Anti-Virus-Tools/Kaspersky-Virus-Removal-Tool-up_477.html) http://softs4all.net