PDA

View Full Version : Download eIMAGE, Getdataback và Kernel Fat NTFS - khôi phục dữ liệu đã mất!!hihihehe
28-01-2010, 11:36 AM
Khả năng khôi phục dữ liệu của 3 phần mềm này rất tuyệt vời (gần như là lấy lại hết toàn bộ số file đã mất). Các bạn nên dùng cả 3 phần mềm cho máy để lấy lại file đầy đủ nhất!
eIMAGE :
http://img715.imageshack.us/img715/8373/73153151.jpg
Download Now! (http://www.ziddu.com/download/8096664/Recoveryfiles.rar)


Getdataback:
http://img109.imageshack.us/img109/1839/51596564.jpg
Download Now! (http://www.ziddu.com/download/8264329/RecoveryFilesGetdataback.rar)Kernel Fat NTFS:
http://img46.imageshack.us/img46/2056/36610589.jpg
Download Now! (http://www.ziddu.com/download/8264328/yFilesNucleus1.Kernel.For.FAT.and.NTFS_4.03Full.ra r)
Tất cả những phần mềm trên đều có kèm serial trong đó rồi!