PDA

View Full Version : Cần Các Pro Chỉ Giáolonelybmt
13-02-2010, 03:52 PM
Mình có 1 số file *lic mà không biết làm sao để chỉnh sửa đc. các Pro có cách nào Huong dẫn cụ thể dùm mình dc hok :MatCuoi (13)::MatCuoi (13): và cũng nhờ các pro share cho phần mềm chỉnh sửa và giải mã. Pro nào Hiểu Biết Rộng Về Tin Học Chỉ Giáo Dùm. thank's các Pro :MatCuoi (49)::MatCuoi (49):

Kid
13-02-2010, 03:58 PM
Mình có 1 số file *lic mà không biết làm sao để chỉnh sửa đc. các Pro có cách nào Huong dẫn cụ thể dùm mình dc hok :MatCuoi (13)::MatCuoi (13): và cũng nhờ các pro share cho phần mềm chỉnh sửa và giải mã. Pro nào Hiểu Biết Rộng Về Tin Học Chỉ Giáo Dùm. thank's các Pro :MatCuoi (49)::MatCuoi (49):

Bạn định crack vlauto có phải ko :MatCuoi (20):.File lic của vlauto được mã hoá và pack file nhiều lần rồi hiện tại chỉ crack bằng cách khác thôi.Trong thư mục Game mình có VLAuto crack free mà bạn ^^