PDA

View Full Version : 30 ebook về security cho Web Application và PHPjupitervn
20-02-2010, 06:42 PM
30 ebook về security cho Web Application và PHP

Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của Web Application, vấn đề security ngày càng được xem xét một cách kỹ lưỡng và toàn diện hơn. Hôm nay mình giới thiệu tới các bạn 30 cuốn sách bàn về security cho Web app. Có lẽ đây là bộ sách khá đầy đủ và chi tiết bàn về các khía cạnh security cho lĩnh vực Web Application nói chung và cho PHP nói riêng. Là một người làm việc cũng khá lâu trong lĩnh vực phát triển Web Application, mình thấy thật là cần thiết phải chia sẽ những kiến thức bổ ích này tới cho các đồng đạo.
Xuyên suốt 30 cuốn sách này, bạn sẽ nắm được rất chi tiết và toàn diện về tình hình an toàn trong triển khai ứng dụng web cho riêng bạn. Hy vọng các bạn sẽ lãnh ngộ hết những kiến thức từ những cuốn sách giá trị này:
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Ajax-Security.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Cross-Site-Scripting-Attacks-XSS-Exploits-and-Defense.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Developers-Guide-to-Web-Application-Security.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Essential-PHP-Security-a-guide-to-building-secure-Web-applications.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Foundations-of-Security-What-Every-Programmer-Needs-to-Know.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/google-hacking-for-penetration-tester.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Hack-Proofing-Your-Web-Applications.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Hacker-Web-Exploitation-Uncovered.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Hacking-Exposed-Web-2.0-Security-secrets-and-solutions.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Hacking-Exposed-Web-Applications-security-secrets-and-solutions.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/HackNotes-Web-Security-Portable-Reference.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/How-to-Break-Web-Software.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Improving-Web-Application-Security-Threats-and-Countermeasures-by-Microsoft-Corporation.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/innocent-code-a-security-wake-up-call-for-web-programmers.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Joomla-Web-Security.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/PHP-Architects-Guide-to-PHP-Security.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Pro-PHP-Security.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Professional-Pen-Testing-for-Web-Applications.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Secure-PHP-Development-Building-50-practical-Applications.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Securing-Ajax-Applications.jpg

http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Testing-Applications-on-the-Web-second-edition.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Testing-Web-Security-Assessing-the-security-of-web-sites-and-applications.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/The-Database-hackers-handbook-defending-database-servers.jpg

http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/The-Web-Application-Hackers-Handbook-Discovering-and-Exploiting-Security-Flaws.jpg
http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Web-2.0-Security-Defending-Ajax-RIA-and-SOA.jpg

http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Web-application-vulnerabilities-Detect-exploit-prevent.jpg

http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Web-Hacking-Attacks-and-Defense.jpg

http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Web-Security-Privacy-and-Commerce-2nd-Edition.jpg

http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Web-Security-Testing-Cookbook.jpg

http://bloghoctap.com/wp-content/uploads/2009/09/Web-Services-Security.jpg
Link Download:
http://www.ziddu.com/downloadlink/8435465/Web-security-book.rar.001
http://www.ziddu.com/downloadlink/8435463/Web-security-book.rar.002
http://www.ziddu.com/downloadlink/8435469/Web-security-book.rar.003
http://www.ziddu.com/downloadlink/8435470/Web-security-book.rar.004
http://www.ziddu.com/downloadlink/8435464/Web-security-book.rar.005
http://www.ziddu.com/downloadlink/8435468/Web-security-book.rar.006
http://www.ziddu.com/downloadlink/8435471/Web-security-book.rar.007
http://www.ziddu.com/downloadlink/8435472/Web-security-book.rar.008
http://www.ziddu.com/downloadlink/8435466/Web-security-book.rar.009
http://www.ziddu.com/downloadlink/8435467/Web-security-book.rar.010
http://www.ziddu.com/download/8435904/Web-security-book.rar.011.html
http://www.ziddu.com/download/8435898/Web-security-book.rar.012.html
http://www.ziddu.com/download/8435903/Web-security-book.rar.013.html
http://www.ziddu.com/download/8435902/Web-security-book.rar.014.html
http://www.ziddu.com/download/8435899/Web-security-book.rar.015.html
http://www.ziddu.com/download/8435905/Web-security-book.rar.016.html
http://www.ziddu.com/download/8435900/Web-security-book.rar.017.html
http://www.ziddu.com/download/8435901/Web-security-book.rar.018.html
http://www.ziddu.com/download/8435896/Web-security-book.rar.019.html
http://www.ziddu.com/download/8435897/Web-security-book.rar.020.html

Up_to_money: http://www.ziddu.com/downloadlink/6677885/Up_to_money.txt