PDA

View Full Version : GIúp emcomeback
10-03-2010, 09:26 AM
Bữa hom em có đọc tron gEchip hay LBVMVT có chương trình rất hay
Khi ta mở 1 chương trình ễ thì nó sẽ phát âm thanh hay bản nhạc đã đã thiết lập nhưng em đã để mất link... Mong các anh giúp em