PDA

View Full Version : Download CD giáo trình điện tử “Chỉnh Sửa Ảnh Chân Dung Với PhoToShop”lovelove2010
18-03-2010, 04:54 PM
Link download:

http://www.davibooks.vn/sach-moi/book/detail/90/9367/chinh-sua-anh-chan-dung-voi-photoshop-cd-kem-theo-sach.html (http://www.davibooks.vn/sach-moi/book/detail/90/9367/chinh-sua-anh-chan-dung-voi-photoshop-cd-kem-theo-sach.html)

Download ngay, link download có giới hạn.

kimlong008
18-03-2010, 09:02 PM
cũng hay đó :D