PDA

View Full Version : Tự học sử dụng Linux - Ebookherolove
10-09-2009, 07:25 AM
Liên kết để bạn tải xuống máy:
http://www.download.com.vn/Data/Soft/2009/08/20/SD_Linux_Download.com.vn.zip
http://www.download.com.vn/Data/Image/websys/Icon/e/dp.gifChú ý: Nếu có vấn đề trong quá trình tải xuống máy bạn có thể:

Thử tải lại bằng liên kết thay thế:
Hoặc cấu hình lại máy tính của bạn (Với một số phiên bản Windows, có thể đã được cấu hình để chặn lại quá trình download của bạn.)

http://www.download.com.vn/Data/Image/websys/Icon/e/rp.gif Giới thiệu Lời mở đầu
1. HĐH Linux: lịch sử và các bản phân phối
2. Cài đặt hệ điều hành Linux
3. Khởi động Linux lần đầu
4. Làm quen với hệ thống tập tin ext3fs
5. Bash
6. Sử dụng Midnight Commander
7. Giao diện đồ hoạ
8. Làm việc trong môi trường KDE