PDA

View Full Version : Lập trình Web - Ebookherolove
10-09-2009, 07:27 AM
Lập trình Web - EbookLoading...


http://www.download.com.vn/Data/Soft/2008/04/21/laptrinhweb.rar

Ebook là giáo trình bộ môn Lập trình web cho ngành công nghệ phần mềm...
Đây là các phần và bài trong ebook:
Phần 1: Ngôn ngữ lập trình Javascript
Bài 1: Các Thành phần cơ bản của javaScript
Bài 2: Các cấu trúc điều khiển trong javascript
Bài 3: Các thao tác về cửa sổ
Bài 4: Các thuộc tính đối tượng và sự kiện
Bài 5: Mảng và vòng lặp
Bài 6: Xâu ký tự và một số đối tượng khác
Phần 2: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình web
Bài 1: Giới thiệu về ASP
Bài 2: Lập trình với ASP
Bài 3: Cấu trúc điều khiển lặp
Bài 4: Xây dựng ứng dụng ASP
Bài 6: Kết nối DataBase
Bài 5: Hệ quản trị CSDL MS Access 2003

boyvt
10-09-2009, 10:04 AM
Đây là giáo trình ASP, mà ASP là ngôn ngữ "cổ điển". Hiện nay đa số dùng Java, PHP và ASPX.

zuna
26-09-2009, 03:15 PM
bài 5 của phần 1 ko có bạn ơi!! 0 KB!!
thanks bạn nhiều nhé!!^^