PDA

View Full Version : hướng dẫn sử dung hiren boot toàn tậpsamsunge950
22-03-2010, 12:29 PM
nếu ai muốn thành thạo sử dụng hiren boot thì đây là 1 tài liệu hữu ích cho mọi người :
link :http://tinyurl.com/yapwngx
http://i1004.photobucket.com/albums/af170/soledad0904/Untitled1-1.png?t=1269235140