PDA

View Full Version : Stack and Queue số 1tranmanh179
22-03-2010, 06:23 PM
Sản phầm đầu tay của bọn em,các bác cho ý kiến cái:
Phấn 1:
http://www.youtube.com/watch?v=bzVXcANkBY8&feature=player_embedded

Phần 2:
http://www.youtube.com/watch?v=vtPTX7hNjtY&feature=player_embedded

Phần 3:
http://www.youtube.com/watch?v=okW9KYsggKA&feature=player_embedded

Nguồn: http://sebk.info/forums/showthread.php?t=2045