PDA

View Full Version : Nhận biết hàng Kingston thật, giảHTT.itvn
29-03-2010, 09:28 PM
Màu sắc của nhãn hàng chính hiệu có màu đỏ khi xem ở góc thẳng đứng và chuyển sang màu xanh lá ôliu nhìn với góc nghiêng. Mặt sau bao bì sản phẩm USB Kingston luôn có số hiệu sản phẩm, còn hàng nhái thì không.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/ram.jpg (http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/ram.jpg)

Bộ nhớ module Kingston luôn có nhãn số bộ phận được dán lên sản phẩm. Màu sắc của nhãn sản phẩm chính hiệu này có màu đỏ khi xem ở góc thẳng đứng và chuyển sang màu xanh lá ôliu khi xem với góc nghiêng.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/vo%20truoc%20sau.jpg (http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/vo%20truoc%20sau.jpg)

Trên bao bì sản phẩm USB Kingston, mặt sau luôn có nhãn số hiệu sản phẩm. Trong khi đó bao bì của hàng nhái không có nhãn này.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/nhan%20hang.jpg (http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/nhan%20hang.jpg)

Đọc các thông số trên nhãn, người tiêu dùng sẽ biết các ký hiệu mã vạch (UPC Bar Code), mã xác thực (Authentication Code) và mã đăng ký ( License Key). Ngoài ra họ có thể xác minh các thông tin này trên trang web www.kingston.com/asia/verifyflash/ (http://www.kingston.com/asia/verifyflash/).

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/USB.jpg (http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/USB.jpg)

Trên phần đầu cắm USB (ngoại trừ dòng DTI), sẽ có số bộ phận và số ID được in laser. Ngoài ra còn có thêm nhãn hiệu Kingston, DataTraveler và dung lượng
được in trên thân USB.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/the%20nho.jpg (http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/the%20nho.jpg)

Thẻ nhớ SD luôn có điểm hình tam giác đổi màu cho biết chiều đút thẻ, dung lượng, nhãn hiệu đăng ký Kingston.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/the%20nho%20gia.jpg (http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/the%20nho%20gia.jpg)

Mặt sau thẻ SD Kingston luôn có thông số được in laser hoặc mực không phai.

http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/Picture8.jpg (http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A1/53/9B/Picture8.jpg)

Tất cả thẻ MicroSD đều được bán kèm theo thiết bị tiếp hợp (adapter), cả hai đều có logo Kingston ở mặt trước và in laser hoặc mực không phai ở mặt sau.
Theo Hà Mai – VnExpress