PDA

View Full Version : Code Shop Mạnh LapTopadmin
30-03-2010, 11:03 AM
Demo: http://manhlaptop.com

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/03/30/11/25411269921747.jpg

Source và data http://www.mediafire.com/?my4mnmimziq
Pass và pass unrar: itphanthiet.net

Hướng dẫn:
1/ Sau khi down về, giải nén ra sẽ được source và data (d1767p02_mmm_2009_08_13_04_19.sql)
2/ Import data vào csdl
3/ Vào file inc/tvt_config.php chỉnh sửa thông số data cho đúng

// DB Server
$db_server = "localhost";
$db_user = "user";
$db_pwd = "pass";
$db_name = "data name";
Và chỉnh sửa lại đường dẫn

// Info Website
$web_name = "www.manhlaptop.com";
$weblink = "http://manhlaptop.com/";
$imglink = $weblink.'img/';
$web_tt = "MANHLAPTOP-Chuyên Cung Cấp Laptop";

tranmanh179
31-03-2010, 03:50 PM
thanks nha :MatCuoi (21)::MatCuoi (21):