PDA

View Full Version : Windows Xp Sp2 Nguyên gốc từ Microsoft + Key XịnHungknorton
30-03-2010, 09:07 PM
1156 (http://i990.photobucket.com/albums/af24/khanhtam_photo/winxpprox64tq1.jpg)
(http://i990.photobucket.com/albums/af24/khanhtam_photo/winxpprox64tq1.jpg)
ặc dù Windows XP đã có Service Pack 3, nhưng trên thực tế, Bản Service Pack 2 chạy nhanh, ít tốn tài nguyên và ổn định hơn cả. Và đối với người dùng Home User, nhu cầu bảo mật cũng không cần thiết lắm. (http://i990.photobucket.com/albums/af24/khanhtam_photo/winxpprox64tq1.jpg)
Hiện nay rất nhiều bản XP SP đã được post, kể cả nguyên gốc lẫn không. Song mình thấy bản VX2PVOL_EN, là bản được đăng chính thức trên mạng MSDN. (http://i990.photobucket.com/albums/af24/khanhtam_photo/winxpprox64tq1.jpg)
Có thể nói bản này là bản Windows XP SP2 nguyên gốc xịn nhất, vì chúng ta có thể đối chiếu được mã HASH với bản của MS trên MSDN. (http://i990.photobucket.com/albums/af24/khanhtam_photo/winxpprox64tq1.jpg)
Bản này đã được kèm theo Key xịn được lấy từ Acc technet. Các bạn cứ yên tâm là xịn 100%. (http://i990.photobucket.com/albums/af24/khanhtam_photo/winxpprox64tq1.jpg)(http://shareflare.net/download/7111.edcc7bce0d9da6e6b9a208724/Windowsxpsp2.7z.html)

DOWNLOAD (http://shareflare.net/download/7111.edcc7bce0d9da6e6b9a208724/Windowsxpsp2.7z.html)

giangcoi82
26-04-2010, 10:34 AM
Bạn có thể thái nhỏ nó ra rồi bầy lên cửa hàng khác được không bạn. để thế này khó dow quá.

kiepdoino
27-04-2010, 03:46 PM
khung wua
dang ma khong cho pass thi sao ma dơload dico